PRIVACYBELEID

INVOERING

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens het verzenden van onze nieuwsbrieven naar mensen die zich hebben aangemeld voor onze mailinglijst, het uitvoeren van enquêtes met betrekking tot onze producten en diensten, het houden van wedstrijden en promoties en het reageren op algemene vragen of klantenservice vragen die naar ons zijn gestuurd. "Persoonsgegevens" is informatie over levende individuen, zijnde informatie die op hen betrekking heeft of die hen direct of indirect identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens we verwerken, waarom, hoe het legaal is en wat uw rechten zijn.

OVER ONS EN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid wordt verstrekt door Mark Anthony Brands International Unlimited Company, 4th Floor, Donnybrook House, 36 - 42, Donnybrook Road, Dublin D04 WN49 ("wij" of "ons"). Wij zijn een 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Data Protection Acts 1988 tot 2018 (gezamenlijk de 'Data Protection Laws'). We nemen uw privacy zeer serieus en vragen u dit privacybeleid zorgvuldig te lezen, aangezien het belangrijke informatie bevat over onze verwerkingsactiviteiten en uw rechten.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

De laatste versie van het privacybeleid vindt u hier. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u op onze website, nl.whiteclaw.com, op de hoogte stellen als er wijzigingen zijn aangebracht.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN WAARVOOR WE HET GEBRUIKEN

 • Nieuwsbrieven
  We sturen regelmatig nieuwsbrieven over onze producten en evenementen naar degenen die toestemming hebben gegeven om lid te worden van onze mailinglijst en naar onze bestaande klanten in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Hiervoor verwerken wij uw naam en e-mailadres. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door in de e-mail op "uitschrijven" te klikken. Raadpleeg de sectie "Uw rechten" voor meer informatie.
 • Enquêtes
  Als onderdeel van onze inspanningen om ons bedrijf continu te verbeteren, voeren we enquêtes uit met betrekking tot onze producten en diensten. Hiervoor verwerken we uw naam, e-mailadres en uw enquêtefeedback.
 • Wedstrijden en promoties
  Als onderdeel van onze marketingcampagnes houden we regelmatig prijsvragen en promoties. Voor dit doel verwerken wij uw naam en e-mailadres in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren, indien relevant.
 • Algemene inlichtingen
  We verwerken uw naam, contactgegevens en details van de vraag wanneer u ons vragen over ons bedrijf stuurt. We zullen deze informatie gebruiken om op u te reageren.
 • Klantenservice vragen
  Wij verwerken uw naam, contactgegevens en details van de vraag wanneer u ons een vraag over onze klantenservice stuurt. We zullen deze informatie gebruiken om op u te reageren.
 • Handhaving en verdediging van onze rechten
  We kunnen uw naam en contactgegevens en alle andere aan ons verstrekte informatie gebruiken waar dat nodig is om ervoor te zorgen dat onze diensten en de website worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en ons beleid, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en anderszins waar noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, een toekomstige rechtsvordering, gerechtelijke procedure of toekomstige gerechtelijke procedure.

HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG HOUDEN

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onbedoeld verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en andere onwettige vormen van verwerking. We streven ernaar ervoor te zorgen dat het beveiligingsniveau en de maatregelen die zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, aangepast zijn aan de risico's die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengt.

RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW INFORMATIE

Enquêtes, algemene vragen, vragen over klantenservice - De rechtsgrond waarop we vertrouwen voor de verwerking van uw persoonsgegevens is voor onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. we hebben goede, verstandige, praktische redenen om uw persoonsgegevens te verwerken die in ons belang zijn. Deze omvatten onze interesses om onze producten en diensten te verbeteren om uw vragen op te volgen. We hebben de impact op uw belangen en rechten overwogen en passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuk op uw privacy zoveel mogelijk wordt beperkt. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking die we uitvoeren op grond van legitieme belangen op gronden die persoonlijk voor u zijn en we zullen een dergelijk bezwaar in overweging nemen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wedstrijden en promoties - De wettelijke basis waarop we ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor ons om het contract uit te voeren dat u met ons bent overeengekomen (d.w.z. de voorwaarden van de wedstrijd / promotie). Als u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij onze verplichtingen onder de voorwaarden niet nakomen.

Nieuwsbrief - Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming die u heeft gegeven (indien vereist) of in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen in de gemeenschap contact leggen met onze klanten, onder voorbehoud van eventuele marketingvoorkeuren die u ons hebt aangegeven.

Onze rechten afdwingen en verdedigen - De rechtsgrond waarop we vertrouwen voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat onze diensten en de website worden gebruikt in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden en ons beleid en bij het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische claim, een toekomstige juridische claim, juridische procedures of toekomstige juridische procedures. We kunnen ook persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

ORGANISATIES WAARMEE WIJ UW GEGEVENS MOGEN DELEN

DienstverleningDienst
Amazon Web ServicesWebsite hosting
FreshDeskBeheert en bewaart vragen van consumenten
Mark Anthony Group Corporate ITBeheer van website en eventuele IT-services

Deze providers (samen met andere IT- of zakelijke ondersteuningsserviceproviders die we van tijd tot tijd kunnen inschakelen) verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van de diensten die ze ons aanbieden. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat onze serviceproviders uw gegevens verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, deze alleen gebruiken in overeenstemming met ons contract met hen en ze veilig houden. Als u meer informatie wilt over onze verwerkers, neem dan contact met ons op via de gegevens in het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen". Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten Ierland en de EER voor website-hostingservices die worden geleverd door Amazon Web Services in de VS en Mark Anthony Group in Canada die het beheer van de website en alle IT-services aan ons levert. Het kan nodig zijn dat andere overdrachten buiten de EER plaatsvinden in overeenstemming met de zakelijke praktijken van andere van de bovengenoemde dienstverleners die we van tijd tot tijd inschakelen. Elke overdracht van uw gegevens aan ontvangers buiten de EER zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten om uw privacyrechten te beschermen. Als u vragen heeft over de door ons gebruikte overdrachtsmechanismen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte 'Contact opnemen'.

BEWARING EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we deze nodig hebben om u de service te bieden die u bij ons hebt aangevraagd.

 • Nieuwsbrief – Wanneer u uw toestemming intrekt, bewaren we uw e-mailadres alleen in onze "contacteer niet" -lijst voor nieuwsbrieven om ervoor te zorgen dat uw marketingvoorkeuren worden gerespecteerd.
 • Enquête – 12 maanden vanaf de datum waarop de gegevens zijn verzameld.
 • Wedstrijd en promoties – 12 maanden vanaf de datum waarop de wedstrijd / promotie is voltooid.
 • Algemene vragen – 12 maanden vanaf de datum waarop uw vraag is opgelost.
 • Vragen aan de klantenservice – 12 maanden vanaf de datum waarop uw vraag is opgelost.

De bovenstaande perioden kunnen worden verlengd als een van de bovenstaande door ons wordt bewaard in de context van uw aankoop van een product of een juridische procedure.

JOUW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op toegang tot een kopie van uw persoonlijke gegevens;
 • Recht om eventuele fouten in uw persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • Recht om ons te vragen om geen contact meer met u op te nemen voor direct marketing;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om uw persoonlijke gegevens naar een andere controller te laten verzenden;
 • Recht op verwijdering; en
 • Recht om uw toestemming in te trekken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming zijn niet van toepassing aangezien we geen geautomatiseerde besluitvorming uitvoeren.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens in de sectie "Contact met ons opnemen".

We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op alle rechten die u uitoefent, tenzij het verzoek bijzonder complex is, in welk geval we binnen drie maanden zullen reageren.

Houd er rekening mee dat er uitzonderingen van toepassing zijn op sommige van deze rechten die we zullen toepassen in overeenstemming met de wet.

Klachten

Als u denkt dat uw informatie niet in overeenstemming met dit privacybeleid is behandeld, neem dan contact met ons op via de gegevens in het gedeelte "Hoe u contact met ons kunt opnemen".

Als alternatief kunt u uw klacht richten aan de Commissie voor gegevensbescherming. Informatie over hoe u dit kunt doen, is beschikbaar op haar website op www.dataprotection.ie. Als u zich in een andere EU-lidstaat bevindt, kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. In ieder geval vragen we u om in eerste instantie contact met ons op te nemen, zodat we u kunnen helpen met uw vraag of probleem.